Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Zduńczyk, adres e-mail: admin@piw-ciechanow.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy inspektorat Weterynarii w Ciechanowie znajduje się przy ulicy Letniej 17 w Ciechanowie. Budynek został częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

 • drzwi zewnętrzne posiadają możliwość otwierania drugiego skrzydła,
 • w pomieszczeniu WC zainstalowane są poręcze dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-09 13:28przez:
Opublikowano:2021-07-09 09:30przez:
Zmodyfikowano:2023-03-31 14:40przez: Grzegorz Zduńczyk
Podmiot udostępniający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
Odwiedziny:13789

Rejestr zmian

 • [2023-03-31 14:40:46]Grzegorz ZduńczykAktualizacja daty sporządzenia deklaracji dostępności
 • [2022-03-25 12:44:53]Grzegorz ZduńczykAktualizacja daty sporządzenia oświadczenia
 • [2021-07-09 13:24:44]Utworzenie artykułu